9e48f0c9fe62244fb5adc39444a28f89257f8ce7 v2
Politikker

Kvalitetspolitik

TORA:

 • ønsker at levere varer, der lever op til den aftalte kvalitet og aftalte tid.
 • vil anvende højteknologiske maskiner, der bidrager til kvalitet, rettidighed og konkurrencedygtige priser.
 • har et certificeret ledelsessystem og vedligeholder certificering efter ISO9001.
 • vil til stadighed styrke og forbedre ledelsessystemet og dets effektivitet.
 • vil styrke medarbejdernes kompetencer/færdigheder gennem uddannelse og træning.

Arbejdsmiljøpolitik

TORA vil:

 • altid overholde danske love og regler vedr. arbejdsmiljø.
 • igennem aktiv arbejdsmiljøledelse forebygge skade og arbejdsrelateret sygdom.
 • aktivt arbejde for en løbende forbedring af arbejdsmiljøet på virksomheden og søge at opfylde satte mål. Dette blandt andet via et levende APV/indrapporteringssystem, via årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ved at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet.
 • have et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere inddrages og trives både fysisk og psykisk og hvor arbejdsrelateret skade forebygges bedst muligt.
 • altid sørge for, at medarbejdere har adgang til den optimale beskyttelse imod enhver risiko i arbejdet og hvor risici reduceres mest muligt.
 • leve op til Arbejdsmiljøstandarden OHSAS18001:2008 (ISO45001) og vedligeholde certificering efter denne standard.

Miljøpolitik

TORA vil:

 • altid overholde danske love, regler og myndighedskrav vedr. miljø.
 • via sortering og orden til stadighed arbejde for genanvendelse af mest muligt affald.
 • evaluere og minimere forbruget af energi og vand, samt overvåge belastningen af luften.
 • via samarbejdsaftaler med relevante aftagere sikre måling og forsvarlig håndtering af alt affald.
 • i sin materiale anvendelse bruge de mindst miljøbelastende råvarer.
 • i samarbejde med vore leverandører søge at sikre, at de også bruger de råvarer med mindst miljøbelastning.
 • vedligeholde egen materiale "black list", der forpligter både TORA og TORAs leverandører. 
 • leve op til Miljøstandarden ISO14001:2015 og vedligeholde certificering under denne standard.
 • uddanne og motivere medarbejderne til en miljøbevidst adfærd og arbejde for løbende forbedringer af miljøforholdene.
 • i sit arbejde generelt beskytte miljøet i videst muligt omfang og arbejde for opfyldelse af miljømålene.

CSR - Virksomhedens sociale ansvar

TORA:

 • anvender standard ansættelseskontrakter med fast tilrettelagt arbejdstid og opsigelsesvilkår. Overarbejde på TORA sker kun efter aftale og altid imod honorering.
 • accepterer ikke børnearbejde, hverken i egen produktion eller hos vore leverandører i ind- og udland.
 • arbejder aktivt for at uddanne lærlinge inden for vores arbejdsområde.
 • er indstillet på at skabe flexjob og derved være med til at hjælpe udsatte personer på arbejdsmarkedet.
 • opfordrer og bidrager til sociale fællesskaber på arbejdspladsen.
 • accepterer ikke nogen form for korruption og/eller bestikkelse. Hverken internt hos TORA eller eksternt i Danmark eller udland. Manglende overholdelse er grundlag for straks ophør af ansættelse.