Vision
Meningen med TORA A/S er at servicere større industrivirksomheder med metalvarer på globalt set konkurrencedygtige priser og vilkår.

Mission
TORA skal:

 • have topmoderne produktionsfaciliteter.
 • have velmotiverede medarbejdere, som er stolte over at arbejde hos TORA og som synes, at deres job er interessant og udfordrende.
 • gennem strategiske partnerskaber med kunderne kunne optimere sine ydelser.
 • gennem strategiske samarbejder med underleverandører kunne levere produkter af samme høje kvalitet, hvad enten produktionen sker hos TORA eller eksternt.
 • gennem kvalitetskontrol i alle led (ISO 9001 - certificering) kunne holde en meget lav fejlprocent.
 • gennem god logistik kunne sikre hurtig, effektiv, fleksibel, sikker og korrekt levering.
 • levere hele løsninger gennem full service koncepter (maling, pakning osv.).


Kvalitetspolitik

TORA ønsker:

 •  at levere varer, der lever op til den aftalte kvalitet og aftalte tid.
 • at anvende højteknologiske maskiner, der bidrager til kvalitet, rettidighed og konkurrencedygtige priser.
 • et certificeret ledelsessystem og vedligeholder certificering efter ISO9001:2008.
 • til stadighed at styrke og forbedre ledelsessystemet og dets effektivitet.
 • at styrke medarbejdernes kompetencer/færdigheder gennem uddannelse og træning.


Arbejdsmiljøpolitik
TORA vil:

 • altid overholde danske love og regler vedr. arbejdsmiljø.
 • aktivt arbejde for en løbende forbedring af arbejdsmiljøet i virksomheden - bl.a. via et levende APV/indrapporteringssystem, samt årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
 • have et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives både fysisk og psykisk.
 • altid sørge for, at medarbejdere har adgang til den optimale beskyttelse imod enhver risiko i arbejdet.


Miljøpolitik
TORA vil:

 • altid overholde danske love, regler og myndighedskrav vedr. miljø.
 • via sortering og orden til stadighed arbejde for genanvendelse af mest muligt affald.
 • evaluere og minimere forbruget af energi og vand, samt overvåge belastningen af luften.
 • via samarbejdsaftaler med relevante aftagere sikre måling og forsvarlig håndtering af alt affald.
 • i sin materiale anvendelse bruge de mindst miljøbelastende råvarer.
 • i samarbejde med vore leverandører søge at sikre, at de også bruger de råvarer med mindst miljøbelastning.
 • vedligeholde egen materiale "black list", der forpligter både TORA og TORAs leverandører. 
 • leve op til Miljøstandarden ISO14001:2015 og vedligeholde certificering under denne standard.
 • uddanne og motivere medarbejderne til en miljøbevidst adfærd og arbejde for løbende forbedringer af miljøforholdene.
 • i sit arbejde generelt beskytte miljøet i videst muligt omfang og arbejde for opfyldelse af miljømålene.