Kim Nørup

Konstitueret kvalitetschef
Tlf.: +45 76 33 84 19
E-mail: kn@tora.dk

 

 

TORA A/S styrer kvaliteten gennem virksomheden ved hjælp af kvalificerede medarbejdere, der hver især er kvalitetsansvarlig for sin del af produktionsforløbet. Dermed sikres at den tilstræbte fejlprocent på nul nås.
 
TORA A/S leverer kvalitet svarende til kundernes forventninger til konkurrencemæssige priser til den aftalte tid. Derved friholdes kunden for omkostninger i forbindelse med egen indgangskontrol og evt. produktionsstop pga. fejl og forsinket leverancer.
 
TORA A/S benytter kun veluddannede, velkvalificerede og velmotiverede medarbejdere, hvis uddannelse er ajourført og dermed kvalificerede til at frembringe den ønskede kvalitet, således at alle medarbejdere vil kunne imødekomme fremtidens krav.