Hos TORA A/S prioriterer vi et godt arbejdsklima. Vi vil være en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan udføre deres arbejde uden at lide last hverken fysisk eller psykisk.

Vi møder hinanden med respekt og værdighed, hvor der er plads til gode idéer, hvor ansvarlighed er en forventning og hvor mobning eller anden negativ behandling ikke foregår. Ved TORA A/S lægger vi vægt på, at der ikke forekommer forskelsbehandling - hverken på baggrund af etniske tilhørsforhold, seksuel overbevisning, religion eller lignende.

Som led i vores kontinuerlige arbejde med arbejdsklimaet er vi i foråret 2018 blevet OHSAS 18001 certificeret.